Produkty i usługi

Produkty i rozwiązania do zdalnego i ciągłego monitoringu UCS-CLOUD Solutions. Rozwiązania obejmujące rozwiązania takie jak SensWEIGHT, SensSILO, SensGEO i inne.

 • MODUŁ SPRZĘTOWY UCS-X

  Moduły sprzętowe UCS-X są przeznaczone do użytku z usługą UCS-CLOUD i umożliwiają połączenie i gromadzenie danych z jednostek ewaluacyjnych, HMI lub PLC z późniejszym bezprzewodowym przesyłaniem do magazynu w chmurze usługi UCS-CLOUD. Ta wersja jest przeznaczona do montażu na stole lub ścianie.

 • MODUŁ SPRZĘTOWY UCS-X DIN

  Moduł sprzętowy UCS-X DIN jest przeznaczony do użytku z usługą UCS-CLOUD i umożliwia połączenie i gromadzenie danych z jednostek ewaluacyjnych, HMI lub PLC z późniejszym bezprzewodowym przesyłaniem do magazynu w chmurze usługi SensoField Cloud. Ta wersja jest przeznaczona do montażu na szynie DIN.

 • USŁUGA UCS-CLOUD

  Usługa chmurowa UCS-CLOUD przeznaczona jest do monitorowania i diagnostyki w szerokim zakresie gałęzi przemysłu i rolnictwa. Komunikacja odbywa się z wykorzystaniem technologii LPWAN oraz poprzez standard NB-IOT. Moduły sprzętowe UCS-X i UCS-X DIN są przeznaczone do połączenia z usługą w chmurze.

 • REST API: Interfejs do łączenia się z aplikacjami

  REST API to interfejs, który umożliwia połączenia między różnymi aplikacjami i systemami za pośrednictwem internetu. Rest API zapewnia jednolite i standaryzowane interfejsy do komunikacji między aplikacjami i umożliwia dostęp do danych i funkcji za pomocą protokołu internetowego HTTP.