Produkty i usługi

Produkty i rozwiązania do zdalnego i ciągłego monitoringu UCS-CLOUD Solutions. Rozwiązania obejmujące rozwiązania takie jak SensWEIGHT, SensSILO, SensGEO i inne.

 • MODUŁ SPRZĘTOWY UCS™ X1

  Moduły sprzętowe UCS™ X1 są przeznaczone do użytku z usługą UCS™ CLOUD i umożliwiają połączenie i gromadzenie danych z jednostek ewaluacyjnych, HMI lub PLC z późniejszym bezprzewodowym przesyłaniem do magazynu w chmurze usługi UCS-CLOUD. Ta wersja jest przeznaczona do montażu na stole lub ścianie.

 • MODUŁ SPRZĘTOWY UCS™ X1 DIN

  Moduł sprzętowy UCS™ X1 DIN jest przeznaczony do użytku z usługą UCS™ CLOUD i umożliwia połączenie i gromadzenie danych z jednostek ewaluacyjnych, HMI lub PLC z późniejszym bezprzewodowym przesyłaniem do magazynu w chmurze usługi SensoField Cloud. Ta wersja jest przeznaczona do montażu na szynie DIN.

 • USŁUGA UCS™ CLOUD

  Usługa chmurowa UCS™ CLOUD przeznaczona jest do monitorowania i diagnostyki w szerokim zakresie gałęzi przemysłu i rolnictwa. Komunikacja odbywa się z wykorzystaniem technologii LPWAN oraz poprzez standard NB-IOT. Moduły sprzętowe UCS™ X1 i UCS™X1 DIN są przeznaczone do połączenia z usługą w chmurze.

 • UCS™ DASHBOARD

  UCS™ DASHBOARD to wizualne interfejs do monitorowania różnych wartości i razem z produktami UCS™ X1, UCS™ X1 DIN i UCS™ CLOUD stanowi integralną część rozwiązania UCS™ CLOUD Solutions.

 • REST API: Interfejs do łączenia się z aplikacjami

  REST API to interfejs, który umożliwia połączenia między różnymi aplikacjami i systemami za pośrednictwem internetu. Rest API zapewnia jednolite i standaryzowane interfejsy do komunikacji między aplikacjami i umożliwia dostęp do danych i funkcji za pomocą protokołu internetowego HTTP.