Często Zadawane Pytania (FAQ)

Czym jest SensWEIGHT™, dla kogo i do czego służy?
SensWEIGHT™ to system przeznaczony do zdalnej diagnostyki i monitorowania w branży wagowej i jest specyficznym rozwiązaniem branżowym w ramach UCS™ CLOUD Solutions. Głównymi użytkownikami są profesjonalne i wyspecjalizowane firmy, wykonujące prace na tych instalacjach, serwis lub inne czynności zawodowe związane z daną działalnością. Wdrożenie systemu umożliwi zdalny podgląd stanu instalacji oraz przechowywanie wszystkich danych pomiarowych w chmurze. Typowymi klientami są firmy wagowe, które dbają o funkcjonalność różnego rodzaju wag, takich jak wagi pomostowe czy wagi mostowe, drogowe, samochodowe, taśmowe, śrubowe i inne.

Czego można się nauczyć z danych pomiarowych i jak można je wykorzystać?
Na podstawie zmierzonych danych można znaleźć istotne informacje dotyczące stanu instalacji, takie jak stan wagi i poszczególnych zainstalowanych czujników siły, masa ważonego silosu i inne w zależności od konkretnego rozwiązania. Jednocześnie uzyskane dane są danymi wejściowymi do dalszej analizy z wykorzystaniem sztucznej inteligencji do przewidywania zdarzeń, a tym samym przewidywania przyszłych problemów.
Gdzie są wyświetlane i przechowywane dane? Jak klienci mogą je zobaczyć?
Dane są bezpiecznie przesyłane do pamięci w chmurze za pośrednictwem modułu sprzętowego UCS™ X1, UCS™ X1 DIN i UCS™ X2. Korzystając z pulpitu nawigacyjnego w interfejsie internetowym, możesz wyświetlać bieżące i historyczne dane w przejrzysty i graficzny sposób. Możesz przeglądać dane zarówno na komputerze/laptopie, jak i na telefonie komórkowym/tablecie za pomocą przeglądarki internetowej.
Jak klienci dowiedzą się o ewentualnych problemach z monitorowaną instalacją?
Zostaniesz poinformowany o wszelkich problemach lub pogarszającym się stanie instalacji przez e-mail i SMS, które ostrzeże Cię, że instalacja wykazuje anomalie, które mogą prowadzić do niefunkcjonalności i problemów. System jest ustawiony tak, aby w przypadku przekroczenia określonych parametrów granicznych system informował o zaistniałej sytuacji.
Czy system można wdrożyć w już istniejących instalacjach?
Tak, system można wdrożyć zarówno na nowych, jak i istniejących instalacjach. Tam, gdzie urządzenia są już zainstalowane, konieczne jest zweryfikowanie ich gotowości do screeningu za pomocą modułu UCS™ X1, UCS™ X1 DIN i UCS™ X2. W pozostałych instalacjach konieczne jest przeanalizowanie możliwości montażu i mocowania pod kątem możliwości danego lokalu. Opcje implementacji można rozwiązać prawie wszędzie.
Czy wiele instalacji może być monitorowanych jednocześnie?
Tak, system pozwala na jednoczesne monitorowanie dowolnej liczby instalacji. Na desce rozdzielczej przygotowywana jest mapa z lokalizacją wszystkich instalacji zarządzanych przez specjalistyczną firmę, a po kliknięciu w miejsce na mapie wyświetla się informacja o stanie konkretnej instalacji. Oczywiście ustawianie alarmów jest również możliwe bez ograniczeń dla wszystkich instalacji.
Ostatnio słyszymy o wdrażaniu sztucznej inteligencji w wielu dziedzinach przemysłu, rolnictwa i innych. Czy można to zastosować również w Twoim przypadku?
Tak, ale sztuczna inteligencja wymaga wcześniejszego procesu uczenia się, do którego potrzebuje danych. Konieczne jest posiadanie pewnej minimalnej ilości tych danych iz tego punktu widzenia wdrożenie systemu musi nastąpić jak najszybciej, aby uzyskać jak największą ilość danych. Im więcej danych, tym większa dokładność. Na przyszły rok przygotowujemy możliwość wykorzystania sieci neuronowych do przewidywania konserwacji wagi mostu.

Czy wdrożenie jest skomplikowane i kosztowne? Co przyniesie mi wdrożenie?
Ze względu na oszczędność finansową i czasową jest to narzędzie, które przyniesie Ci wyższy zysk, minimalizując przestoje podczas napraw, konserwacji i przeglądów, lepszą organizację pracy, rzadsze sytuacje stresowe i szybszą reakcję Twojej firmy serwisowej w przypadku jakichkolwiek problemy. Opcje zdalnej diagnostyki pozwolą Ci dokładniej sprawdzić stan instalacji przed wyjazdem na zgłoszoną usterkę, co da lepszy przegląd tego, co Cię czeka w miejscu instalacji.