MODUŁ SPRZĘTOWY UCS™ X1 DIN

Moduł sprzętowy UCS™ X1 DIN jest przeznaczony do użytku z usługą UCS™ CLOUD i umożliwia połączenie i zbieranie danych z jednostek ewaluacyjnych, HMI lub PLC, a następnie bezprzewodową wysyłkę do przechowywania w chmurze usługi UCS™ CLOUD.

Zbieranie danych odbywa się poprzez dostępne porty RS-232, RS-485 lub Ethernet, z wykorzystaniem istniejących protokołów. Moduł bezprzewodowo przesyła dane do bazy danych w chmurze w technologii LPWAN oraz za pośrednictwem standardu NB-IOT.

W tym modelu moduł jest instalowany na szynie DIN.

Zasilanie: 8 - 36V DC
Porty:    RS-232, RS-485 
Prędkość komunikacji (Baud rate):   2400, 4800, 9600, 19200,38400, 115200 (bit/s)
Protokoły komunikacyjne: Modbus, ASCII
Standard komunikacyjny: NB-IOT
Używane częstotliwości: 832-862 MHz (Wysyłka/Uplink)
791-821 MHz (Odbiór/Downlink)
Interfejs do integracji aplikacji: REST API (1)
Temperatury pracy:  -20 až +60°C
Sposób instalacji: DIN
Wymioary:   54 x 63 x 90mm (sz x dł x w)
Waga (DIN):       100 g
(1) Rest API to interfejs, który umożliwia połączenia między różnymi aplikacjami i systemami za pośrednictwem internetu. Rest API zapewnia jednolite i standaryzowane interfejsy do komunikacji między aplikacjami i umożliwia dostęp do danych i funkcji za pomocą protokołu internetowego HTTP.
UCS™ X1 DIN

PWYKORZYSTYWANE TECHNOLOGIE

LPWAN (Low Power Wide Area Network)
Sieć bezprzewodowa umożliwiająca transmisję danych na duże odległości z wysoką niezawodnością i wysoką efektywnością energetyczną.

NB-IOT (Narrow Band Internet of Things)

Standard dla sieci typu LPWAN wykorzystujący istniejącą strukturę sieci operatorów komórkowych 4G i 5G.