USŁUGA UCS™ CLOUD

Usługa w chmurze przeznaczona do monitorowania i diagnostyki w szerokim zakresie branż i rolnictwa. Komunikacja odbywa się w technologii LPWAN oraz poprzez standard NB-IOT. Moduły sprzętowe UCS™ X1 i UCS™X1 DIN są przeznaczone do połączenia z usługą w chmurze.

Usługa w chmurze składa się z części zbierania danych, części przesyłania danych do chmury oraz części wyjściowej. Po odebraniu danych w chmurze, gdzie dane są bezpiecznie przechowywane i archiwizowane, dane są przetwarzane w razie potrzeby. Przeprowadzane są różne analizy w celu uzyskania pożądanych wyników. Część wyjściowa to przestrzeń kontaktu użytkownika z danymi i ich analiza. Zawiera graficzne wyświetlanie pomiarów w czasie rzeczywistym i historii pomiarów na desce rozdzielczej, alarmy w postaci e-maili i SMSów informujących o przekroczeniu ustalonych wartości granicznych oraz raporty podsumowujące stan monitorowanej instalacji.

Dane można uzyskać z usługi chmurowej za pomocą interfejsu REST API, który umożliwia integrację między różnymi aplikacjami i systemami przez internet. REST API zapewnia jednolite i standaryzowane interfejsy do komunikacji między aplikacjami, umożliwiając dostęp do danych i funkcji za pośrednictwem protokołu internetowego HTTP.

UCS-CLOUD-PL.jpg

WYKORZYSTYWANE TECHNOLOGIE

LPWAN (Low Power Wide Area Network)
Sieć bezprzewodowa umożliwiająca transmisję danych na duże odległości z wysoką niezawodnością i wysoką efektywnością energetyczną.

NB-IOT (Narrow Band Internet of Things)

Standard dla sieci typu LPWAN wykorzystujący istniejącą strukturę sieci operatorów komórkowych 4G i 5G.