rEST API

REST API to interfejs umożliwiający połączenie między różnymi aplikacjami i systemami za pośrednictwem internetu. Zapewnia znormalizowany i standaryzowany interfejs do komunikacji między aplikacjami oraz umożliwia dostęp do danych i funkcji za pomocą protokołu internetowego HTTP.

Wspomniany interfejs może być zaimplementowany do pobierania danych z usługi chmury UCS-CLOUD, dedykowanej wyłącznie dla modułów sprzętowych UCS-X i UCS-X DIN.

 

 

UCS-CLOUD-PL v2.jpg