sensweight™ informacje

System SensWEIGHT™ dostarcza szeregu informacji, które są ważne dla diagnozy wagi. Dane przedstawione w poniższej tabeli dostarczają bardzo cennych informacji o stanie wagi.

Uzyskane informacje (1) Krótki opis
Stan tensometrów

Zapewnia podstawową diagnostyczną ocenę stanu czujników tensometrycznych za pomocą przetwornika wagowego:

- wszystko ok
- przeciążenie
- nie działa

Status przetwornika wagowego

Zawiera informacje o błędach jednostki:

- niestabilna waga
- przeciążenie masy
-błąd ogólny

Rozkład ciężaru własnego na tensometrach Dostarcza informacji o rozkładzie masy struktury masy na każdym tensometrze
Przesunięcie zera poszczególnych tensometrów w czasie Dostarcza informacji o przesunięciu w czasie pierwotnej wartości zerowej każdego tensometra  w celu wykrycia ich pełzania (lub odkształcenia struktury).
Przesunięcie zera w czasie Dostarcza informacji o przesunięciu w czasie pierwotnie ustawionego zera całej konstrukcji.
Wykrywanie najbardziej obciążonego czujnika siły Dostarcza informacji o najbardziej obciążonych czujnikach tensometrycznych.
Zmiany w ustawieniach jednostek Zawiera informacje o ostatniej kalibracji i jej kolejności.

(1) Niektóre funkcje mogą nie być dostępne w niektórych typach przetworników wagowcy.