Oszczędności i zwrot
z inwestycji

Zwrot inwestycji po wdrożeniu systemu SensWEIGHT wynika ze znacznej redukcji kosztów związanych z interwencjami serwisowymi i naprawami wagi. Dzięki diagnostyce i monitorowaniu wag możliwe jest wykonywanie wszystkich czynności roboczych sprawniej i ze znaczną oszczędnością czasu.

Najczęściej powodami prowadzącymi do redukcji kosztów są:

  • zminimalizowanie niepożądanego transportu na miejsce zainstalowanej wagi
  • zminimalizowanie czasu spędzonego w drodze do zainstalowanej wagi
  • wczesne wykrycie usterki i planowana interwencja, z prawidłowym ustawieniem alarmów reagujących na problematyczną skalę
  • możliwość monitorowania wielu wag pomostowych z jednego interfejsu
  • możliwość diagnostyki nawet poza miejscem pracy za pomocą laptopa, tabletu lub telefonu komórkowego
      Save_Roi_1.jpg