Inne korzyści płynące
z korzystania z systemu SENSWEIGHT

Oprócz wyżej wymienionych powodów, zalety korzystania z systemu opierają się również na wartościach dodanych, które dają przewagę nad konkurencją, która nie oferuje tego rodzaju rozwiązań, a także na innych pozytywnych aspektów dla wszystkich zaangażowanych stron, takich jak szybka reakcja, skuteczność konserwacji proces i tym podobne. Korzyści odnoszą się również do sytuacji, które skutkują przestojami i które mają negatywny wpływ zarówno na działalność zawodową firmy, jak i na życie osobiste wszystkich zaangażowanych stron. Poniżej znajduje się lista i podsumowanie korzyści zarówno dla klienta końcowego, jak i dla profesjonalnej firmy jako dostawcy wag lub firmy usługowej.

Korzyści dla dostawcy lub serwisu wag

 • Oszczędności w kosztach obsługi skali
 • Optymalizacja planowania czynności roboczych.
 • Wartość dodana w ofercie wag, której nie ma większość konkurentów.
 • Zastosowanie zasady Przemysłu 4.0 w agendzie korporacyjnej, zwiększając prestiż firmy.
 • Potencjał do zwiększenia przychodów dzięki zapewnieniu wartości dodanej do wagi.

   Korzyści dla użytkowników wagi

   • Większa satysfakcja dzięki zapewnieniu, że waga jest monitorowana przez eksperta i zdalny nadzór z dostępem 24/7, a tym samym z możliwością zapobiegania przestojom w przypadku stopniowego pogarszania się parametrów wagi, które w innym przypadku pozostałyby niezauważone.
   • Uzyskanie nowoczesnego podejścia zapewniającego wartość dodaną do instalacji
   • Minimalizowanie lub eliminowanie powikłań w najmniej odpowiednim czasie (przed spodziewanym większym obciążeniem, w okresie urlopowym personelu, itp.) poprzez reagowanie z wyprzedzeniem na pogarszające się warunki.
   • Oszczędności finansowe, które są spowodowane całym szeregiem komplikacji i przestojów.