Koszty

Cena modułu SensWEIGHT™ jest bardzo atrakcyjna. Jest to możliwe dzięki rozłożeniu części ceny na usługę, aby zapewnić utrzymanie i koszt transferu danych do Chmury. Jednak nawet ta usługa ma bardzo atrakcyjne ceny, więc inwestycje rozłożone są na bardzo długi okres czasu, który odpowiada żywotności wagi.

Usługa pulpitu nawigacyjnego ma również następującą wartość dodaną:

  • Interfejs jest aktualizowany co najmniej dwa razy w roku. Drobne modyfikacje są bezpłatne, a większe modyfikacje są możliwe i są wyceniane indywidualnie.
  • Przy zakupie modułu SensWEIGHT™ udzielamy rozszerzoną gwarancję, która obejmuje również serwis interfejsu.
  • Po roku użytkowania można zaimplementować funkcje statystyczne tensometrów i przetwornika wagowego. Po takim okresie zebrane dane umożliwią przewidywać możliwość ewentualnych sytuacji awaryjnych.
  • Możliwe jest wysyłanie stanów alarmów na e-mail (lub SMS) w przypadku przekroczenia wartości granicznych np. zerowa wartość tensometrów, stan błędu wskaźnika itp.
  • Płatności za usługę można dokonywać miesięcznie lub rocznie (korzystniejsza cena) i w każdej chwili można poprosić o zmianę z płatności miesięcznej na roczną lub odwrotnie.