Implemantacja systemu

Moduł SensWEIGHT™ oraz usługę w chmurze o tej samej nazwie dostarcza firma UTILCELL, s.r.o. Moduł SensWEIGHT™ w różnych wersjach pozwoli na realizację zdalnego monitoringu dla innych systemów, czujników i jednostek.

 

Zapraszamy do składania  zapytań o wymagania dotyczące zdalnej diagnostyki i monitorowania, pod adresem e-mail p.dustet@unifiedcloudsensors.eu lub telefonicznie pod numerem +48 511 421 118.