Funkcjonalne części systemu

Monitorowanie i zbieranie danych

Podczas zbierania danych poprzez implementację czujników lub połączenie z istniejącymi modułami (PLC, HMI itp.) za pośrednictwem modułu UCS™ X1 i UCS™ X1 DIN, wartości są odczytywane i zdigitalizowane, a następnie bezpiecznie przesyłane do pamięci w chmurze. Jest to początkowy element rozwiązania, który odpowiada za bezpieczne gromadzenie danych i ich bezprzewodową transmisję do pamięci w chmurze.Analiza w chmurze

Po odebraniu danych w chmurze, gdzie dane są bezpiecznie przechowywane i archiwizowane, dane są przetwarzane zgodnie z potrzebami. Przeprowadzane są różne analizy w celu uzyskania pożądanych wyników. Sztuczną inteligencję można następnie zastosować w pamięci masowej w chmurze, co może jeszcze bardziej podnieść dane do poziomu predykcyjnego. Można zastosować podstawową sztuczną inteligencję lub głębokie uczenie, do czego jednak konieczne jest posiadanie wystarczającej ilości danych z wykonywanych pomiarów. Dane te są wykorzystywane do uczenia, walidacji i testowania sieci neuronowej.


Dane wyjściowe

W tym punkcie użytkownik spotyka się twarzą w twarz z systemem. Istnieje kilka sposobów interakcji z danymi wyjściowymi przez użytkownika:

Interfejs (Dashboard) to narzędzie do monitorowania stanu mierzonych wartości 24 godziny na dobę. Wyświetlane są wartości, na podstawie których można już zinterpretować pewne ustalenia. Okna interfejsu to pierwszy kontakt użytkownika z systemem, a jego  grafika jest intuicyjna z możliwością przedstawienia zainstalowanych urządzeń na mapie, wyświetlania aktualnie mierzonych wartości, wyświetlania wykresów historii pomiarów i tp..

Alarmy i ich ustawienia umożliwiają natychmiastowe poinformowanie użytkownika poprzez e-mail lub SMS o sytuacji wymagającej natychmiastowej reakcji. Może to być np. przeciążenie wagi, przekroczenie temperatury maksymalnej itp.

Raporty są przeznaczone do wstępnej analizy przez inżynierów oraz kadry zarządzającej. Pozwalają na określanie kolejnych kroków doskonalenia procesów, wymagań dotyczących pomiarów oraz pozwalają ustalić kryteria oceny działań optymalizacyjnych. Raporty są przygotowywane regularnie w miarę potrzeb.