DiagnostYka
I MONITOROWANIE SYSTEMU

Diagnostyka

Jest to funkcja umożliwiająca wykrycie problemów funkcjonalnych z wagą jako całość, czujnikami tensometrycznymi oraz  przetwornikiem. Dzięki diagnostyce firma serwisowa lub producent może zostać poinformowany o problemie i natychmiast zareagować na zaistniałą sytuację. Problemy można również wykryć w pojedynczym czujniku cyfrowym w instalacji, a nawet również w czujnikach  analogowych jeżeli te są połączone do jednostki cyfryzującej

 

Diagnostics-monitoring.jpgDiagnostics-monitoring2.jpg

Monitorowanie

Funkcja ta umożliwia pozyskiwanie danych z przeprowadzonych pomiarów, a tym samym uzyskanie cennych informacji dotyczących funkcji wagi pomostowej, takich jak obciążenie wagi, liczba wykonanych pomiarów czy sumaryczna masa wykonanych pomiarów.Obie powyższe funkcje wzajemnie się uzupełniają i każda ma swoje specyficzne znaczenie. Diagnostyka jest funkcja, która pomoże serwisantom i firmom produkcyjnym obsługujące wagi i które muszą być natychmiast i jak najdokładniej informowane o problemach funkcjonalnych. Monitoring, to funkcja pozwalająca na głębszą analizę pod kątem wykorzystania wagi, zużycia elementów, analizy statystycznej itp. Dane te są również przydatne i ważne przy wdrażaniu sztucznej inteligencji. Wszyscy docenią sumaryczną funkcję wykorzystania wagi, a tym samym wydajność pracy.
Diagnostics-monitoring3.jpg