Projekt techniczny

 Proces monitorowania pomiarów, regulacji i diagnostyki realizowany jest przez system SensWEIGHT™poprzez dostępne porty (RS-232/485, Ethernet) oraz z wykorzystaniem istniejących protokołów. Połączone moduły UCS™ X1 i UCS™ X1 DIN bezprzewodowo przesyłają dane do bazy danych w chmurze za pomocą technologii LPWAN (Low Power Wide Area Network) oraz za pośrednictwem protokołu NB-IOT (Narrow Band Internet Of Things). System pasywnego monitorowania innych wskazań i wartości odbywa się za pomocą różnych czujników podłączonych do kolejnych modułów UCS™ X1 i UCS™ X1 DIN, również pracujących bezprzewodowo i komunikujących się za pomocą technologii NB-IOT. Gama współpracujących czujników jest stale poszerzana.

UCS™ X1
 

UCS™ X1 DIN


Serwer w chmurze dokonuje analitycznego przetwarzania danych celem przedstawienia długoterminowego zachowania procesu, co pozwoli na jego ewentualną optymalizację. Regularne raporty mogą być dostarczane w różnych odstępach czasu (tygodniowe, miesięczne, ...) i są wykorzystywane do operacyjnego podejmowania decyzji przez kierownictwo zainteresowane już opracowanym zbiorem danych.

Przy istnieniu dużej ilości danych pomiarowych można zastosować różne procesy sztucznej inteligencji. Mogą one przetwarzać duże ilości danych, analizować je i proponować dalsze kroki optymalizacji.

SensWEIGHT - Topologie_pl - web.jpg

Graficzne przedstawienie rozwiązania wagowego SensWEIGHT