MONITORING
WAG SILOwych lub ZBIORNIKoWych
 

Waga zbionikowa

Wagi zbiornikowe przeznaczone są do ważenia materiałów w pojemnikach, silosach lub zbiornikach. Wagi te mogą być częścią systemów dozowania.  Tutaj również, oprócz monitorowania samej wagi, można również monitorować inne zmienne, takie jak wibracje, wilgotność i inne. Monitorowane wielkości zależą od potrzeb użytkownika oraz potrzeb związanych z diagnozą pewnych problemów funkcjonalnych, często związanych z wpływami atmosferycznymi i mechanicznymi.

Silo